Plavecký bazén

Plavecký bazén Sportareál

Plavecký bazén je jedno z našich největších sportovišť. Vyžití zde najdou nejen sportovci, ale také rodiny s dětmi. Navštívit můžete relax zónu s vířivkou, hydromasážní sedačky, masážní chrliče. Mezi další atrakce patří skluzavka, tobogán a divoká řeka. K relaxu také slouží parní sauny umístěny v prostorách sprch.


AKTUÁLNÍ NÁVŠTĚVNOST BAZÉNU

Aktualizace stavu každých 5 minut

Počet návštěvníků: 34


INFORMACE A AKCE


Otevírací doba


Ceny vstupného pro veřejnost

Platby jednorázových vstupů:

 • platba HOTOVĚ, BANKOVNÍ PLATEBNÍ KARTOU: na recepci bazénu v 1. patře areálu

 • platba BENEFITY: akceptujeme pouze na jednorázové vstupy základního ceníku - viz výše uvedené. Typy benefitů a podmínky vždy v souladu se smluvními podmínkami.

Permanentky do bazénu (zakoupení a platba):

 • platba HOTOVĚ, BANKOVNÍ PLATEBNÍ KARTOU: na recepci bazénu v 1. patře areálu

 • platba PŘEVODEM, VYSTAVENÍ FAKTURY: vždy po předložení objednávky s fakturační adresou, typem permanentky, počtem kusů a celkovou částkou, a to emailem (sportcl@volny.cz) nebo osobně na Ekonomickém úseku organizace ve 2. patře areálu (všední dny od 7:00 do 15:30)


Ceny pronájmu


Vytíženost plaveckých drah


Plavecká škola

Plavecká škola SPORT nabízí kurzy plaváni pro děti od šesti měsíců do patnácti let věku: kurzy plavání kojenců s rodiči, kurzy plavání batolat s rodiči, kurzy plavání předškoláků a školáků bez rodičů.

Absolvovaná školení a odborné kurzy učitelů plavání
 • Instruktor pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku

 • Trenér plavání I., II. a III. třídy

 • Plavání dětí s odchylkami psychomotorického vývoje

 • Potápění a plavání dětí nejenom s poruchami psychomotorického vývoje

 • Zdravotník zotavovacích akcí

 • Využití plaveckých pomůcek v dětském

 • Plavčík

 • Aromaterapie

 • Rozvoj emoční inteligence dítěte

 • Montessori pedagogika v kostce

 • Psychomotorický rozvoj kojenců vlivem netradičních aktivizačních metod

 • Rozvoj motoriky u batolat se zdravotním handicapem

 • Metodika a didaktika plavání dětí 0-3 roky

 • Charakteristika dětské a dospělé techniky plaveckého způsobu prsa, diagnostika chyb a jejich odstraňování

 • Znakování s miminky a batolaty

 • Účast na odborné mezinárodní konferenci plavání kojenců a batolat v Třinci

 • Pravidelná účast na celorepublikových setkávání učitelů dětského plavání

Jsme dlouholetými členy Asociace plaveckých škol a Aliance dětského plavání.

Smlouvy a dokumenty ke stažení

Další informace k plavecké škole

PLAVÁNÍ DĚTÍ S RODIČI: 6 měsíců – 3 roky, Alena De Los Reyes, tel: 734 769 829

Plaveme s kojenci spolu s rodiči ve vířivce, ve speciálně upravené vodě bez většího množství chloru, než je nezbytně nutné k udržení hygienické nezávadnosti vody. Voda má teplotu 32 stupňů. Lekce trvá 20 – 25 minut. Lekce plavání jsou bez přístupu veřejnosti do bazénu, návštěvníci našich kurzů ale mohou mít s sebou jeden doprovod, který musí být převlečený do plavek, nebo kraťas a trička a může se na kurz plavání dívat z kraje bazénu.
Dítě plaváním rozvíjí své schopnosti pohybové, společenské a výchovné. Podporuje se u něj vůle, vytrvalost a komunikační schopnosti. Dítě se ve vodě osamostatňuje a v neposlední řadě otužuje. Maminky mohou brát lekce plavání i jako prevenci před utonutím.

Plavání je jednou z aktivit, které podporují vývoj dítěte. Přiměřenou námahou je příznivě ovlivňován cévní systém. Pravidelným pohybem na suchu i ve vodě dochází k zesílení srdečního svalu a zvětšení srdečních komor. Správná technika dýchání při plavání a cvičení zajišťuje dostatečnou výměnu kyslíku i v okrajových částech plic. Následkem je zvýšení vitální kapacity plic, pružnosti a rozpínavosti hrudního koše. Dýchání je kvalitnější, neboť funguje celá plicní plocha.

Pobyt ve vodě uspokojuje psychické potřeby dítěte a umožňuje jeho rychlejší pohybový vývoj. Vlivem aktivní činnosti dolních končetin ve vodě se zlepšuje střevní peristaltika. Pohyb ve vodě napomáhá odstranění různých nedostatků a vad držení těla. Při plavání je lidské tělo nadlehčováno. Čím více se specifická hmotnost těla blíží specifické hmotnosti vody, tím je to pro plavce výhodnější. K udržení vodorovné polohy těla na hladině není zapotřebí vlastního úsilí. Je odlehčován podpůrný aparát, hlavně kosti a klouby. Díky plavání zesilují rovněž zádové svaly, udržující správné zakřivení páteře. Končetinami děti ve vodě rytmicky pohybují, střídá se napětí a uvolnění svalů. Pobyt ve vodě a aktivní cvičení příjemně unavuje a podporuje chuť k jídlu. Děti jsou klidnější, vyrovnanější a dobře prospívají jak v sociálním a společenském kontaktu, tak i po zdravotní stránce.

K ranému seznamování dětí s vodou nás vedou i jiné důvody než zdravotní či výchovné. Jde o záchranu života dítěte před utonutím. Děti dříve poznají vlivy vody, získají pro ni cit, celkově zesílí. Je tedy předpoklad, že se naučí dříve a lépe plavat.

Plaváním, cvičením a otužováním získává dítě nejen z hlediska zdravotního, ale i výchovného. Tím, že se učí vyrovnávat s nepříznivými podmínkami a překonávat je, se u něho rozvíjí vůle, vytrvalost a kázeň. Jsou to činnosti pro dítě zajímavé, při nichž často spolupracují oba rodiče. Upevňují psychickou vazbu mezi matkou, otcem a dítětem.
Kojenecké plavání je důležité brát jako formu hry. Cílem plaveckých dovedností v tomto věku není ještě opravdové stylové plavání. Děti doposud nezvládají lokomoci ani koordinaci pohybů, a tudíž nemohou zvládnout náročné plavecké techniky. Proto tedy není žádoucí, aby se rodič už v tomto období zaměřil na výsledky a výkony dětí a opomněl hlavní podstatu kojeneckého plavání, kterou je získání kladného vztahu k vodě a potlačení strachu z ní.

PLAVÁNÍ DĚTÍ BEZ RODIČŮ: 4 – 15 let, Alena De Los Reyes, tel: 734 769 829

Plaveme s dětmi ve výukovém bazénu a v plaveckém bazénu v jedné, nebo ve dvou drahách. Snažíme se o dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím a osvojením si základních plaveckých dovedností, jakými je orientace ve vodě, dýchání do vody, skoky a pády do vody, orientace ve vodě a pod vodou. Cílem výuky je správná výuka a zdokonalování plaveckých způsobů znak, kraul a prsa a odstraňování naučených chyb.

PLAVECKÁ ŠKOLA: VŠEOBECNÉ INFORMACE

Sportareál – Alena De Los Reyes, tel: 734 769 829
Bazén Sever – Pavel Semrád, Dis., tel. 736 179 639

Plavecká škola – zajišťuje výuku plavání žáků základních škol okresu Česká Lípa již přes 30 let. Od 1. 9. 2007 pod hlavičkou nově vzniklé organizace Sport Česká Lípa. Vyučujeme povinnou a nepovinnou školní výuku plavání pro děti mladšího školního věku a děti základních škol. Cílem výuky je upevnění a procvičení základních plaveckých dovedností a návyků. Plavecká škola zajišťuje dle smlouvy s příslušnou základní a mateřskou školou výuku plavání přípravnou, základní a zdokonalovací. Kritériem pro určení uvedené fáze výuky plavání je věk dětí a aktuální stav plaveckých dovedností jednotlivých žáků.

Tréninky jsou organizovány ve dvou bazénech. Bazény mají 25 metrů na délku a 12 metrů na šířku a mají šest startovních bloků. Při výuce mají děti vlastní plavecké dráhy oddělené od veřejnosti.
V úvodní lekci jsou žáci a pedagogický doprovod seznámeni s bezpečnostními a hygienickými zásadami chování a pohybu v prostorách bazénu. Dále následuje rozdělení do plaveckých skupin, dle aktuálních pohybových a plaveckých dovedností. Počet ve skupinách je zpravidla do 10 dětí u neplavců, do 15 dětí u plavců. Je zohledněn rovněž věk žáků, psychická adaptace a případné doporučení pedagogického doprovodu. Ke každé skupině je přidělen dle rozpisu jeden učitel, či učitelka plavání.

Další lekce výuky jsou organizovány dle vyučovacích postupů a metod vhodných a použitelných pro výuku plavání. Z didaktických zásad je kladen důraz na názornost, přiměřenost a soustavnost. Didaktické styly jsou využívány s ohledem na věk dětí a úroveň či pokročilost v plaveckých hodinách. K nácviku placených technik kraul, znak a prsa jsou využívány pomůcky, v současnosti v uceleném a úplném sortimentu. Do programu lekcí jsou pravidelně zařazovány cvičení ve vodě podporující orientaci ve vodě, tvz. pocit vody, skoky do vody apod., dále hry ve vodě, podporující motivaci a soutěživost žáků.

Výstupním testem každý žák obdrží mokré vysvědčení s údajem o uplavené vzdálenosti libovolnou plaveckou technikou bez nadlehčovací pomůcky.

Ceník kurzy plaváníKontakt

Recepce bazénu

tel: +420 487 827 835

Barvířská 2690
470 01, Česká Lípa

Infocentrum Sportareál


tel: +420 487 827 831

Barvířská 2690
470 01, Česká Lípa

Pokladní systém, permanentky

Petra Vlasáková

e-mail: vlasakova@sportlipa.cz
mobil: +420 774 019 837

Barvířská 2690
470 01, Česká Lípa

Odpovědná osoba

Lucie Tomanová | Technický manažer

e-mail: tomanova@sportlipa.cz
mobil: +420 731 636 845

Barvířská 2690
470 01, Česká Lípa