Sport Česká Lípa - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název poptávky: Dodávka nového osvětlení nad hrací plochu Nová sportovní hala

Název poptávky: Dodávka nového osvětlení nad hrací plochu Nová sportovní hala, Wedrichova 3305, Česká Lípa“
Zadavatel: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
ev.č.: VZ 3/2023
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Způsob zadání: dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2019 o zadávání veřejných zakázek.
Začátek soutěžní lhůty: 3. 5. 2024
Konec soutěžní lhůty: 20. 5. 2024 do 12:00
Předpokládaná hodnota VZ: 450 000 Kč bez DPH, tj. 544 500 Kč včetně DPH
Poznámky:

 1. Výzva k podání nabídky:

 2. Rozpis nabídkové ceny:

 3. Krycí list nabídky:

 4. Návrh zadání VZMR II. kategorie:

Název poptávky: Dodávka nového osvětlení na zimní stadion ve Sportareálu

Název poptávky: Dodávka nového osvětlení na zimní stadion ve Sportareálu Barvířská 2690, Česká Lípa“
Zadavatel: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
ev.č.: VZ 2/2023
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Způsob zadání: dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2019 o zadávání veřejných zakázek.
Začátek soutěžní lhůty: 10. 1. 2024
Konec soutěžní lhůty: 19. 1. 2024 do 12:00
Předpokládaná hodnota VZ: 600 000 Kč bez DPH, tj. 726 000 Kč včetně DPH
Poznámky:

 1. Výzva k podání nabídky:

 2. Rozpis nabídkové ceny:

 3. Krycí list nabídky:

 4. Návrh zadání VZMR II. kategorie:

Název poptávky: Generální servis pístových kompresorů MYCOM N6L, SPORTAREÁL Barvířská 2690, Česká Lípa“

Název poptávky: Generální servis pístových kompresorů MYCOM N6L,
SPORTAREÁL Barvířská 2690, Česká Lípa“
Zadavatel: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
ev.č.: VZ 1/2022
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Způsob zadání: dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 3/2019 o zadávání veřejných zakázek.
Začátek soutěžní lhůty: 19. 4.2022
Konec soutěžní lhůty: 26.4. 2022 do 10:00
Předpokládaná hodnota VZ: 690 000 Kč bez DPH, tj. 834 900 Kč včetně DPH
Poznámky:

 1. Výzva k podání nabídky:

 2. Požadavky na rozsah a provedení díla

 3. Rozpis nabídkové ceny

 4. Návrh smlouvy o dílo

 5. Krycí list nabídky

 6. Návrh zadání VZMR II. kategorie

 7. Smlouva o dílo

 8. Zápis z výběrového řízení

Název poptávky: Pronájem syntetického venkovního kluziště a mantinelů

Název poptávky: Pronájem syntetického venkovního kluziště a mantinelů
Zadavatel: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
ev.č.: VZ2/2021
Druh veřejné zakázky: VZ malého rozsahu II. kategorie na služby
Způsob zadání: dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2015
Začátek soutěžní lhůty: 22.12.2021
Konec soutěžní lhůty: 30.12.2021 do 10:00
Předpokládaná hodnota VZ: 550 000 Kč bez DPH, 665 500 Kč s DPH
Poznámky

Připojené soubory

 1. Výzva k podání nabídky

 2. Výzva k podání nabídky - Nájemní smlouva venkovní kluziště

Název poptávky: Automatická závlaha fotbalového travnatého hřiště vč. retenční nádrže ul. 5. května 3036, Č.Lípa

Název poptávky: Automatická závlaha fotbalového travnatého hřiště vč. retenční nádrže ul. 5. května 3036, Č.Lípa
Zadavatel: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
ev.č.: VZ1/2021
Druh veřejné zakázky: VZ malého rozsahu II. kategorie na služby
Způsob zadání: dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2015
Začátek soutěžní lhůty: 22.10.2021
Konec soutěžní lhůty: 5.11.2021 do 12:00
Předpokládaná hodnota VZ: zadavatel neuveřejňuje předpokládanou hodnotu
Poznámky

Připojené soubory

 1. Výzva k podání nabídky

 2. Výzva k podání nabídky – příloha č. 1 vyhodnocení vrtu, hřiště 5.května, Česká Lípa

 3. Výzva k podání nabídky – příloha č. 2 - Půdorys AZS

 4. Výzva k podání nabídky - příloha č. 2- Půdorys hřiště

 5. Výzva k podání nabídky - příloha č.2 -Situace stavby

 6. Výzva k podání nabídky -příloha č.2 - Výkres studny

 7. Výzva k podání nabídky -příloha č. 3 -Návrh SOD Závlaha hřiště


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Přehled VZMR do 150 tis.a 500 tis. Kč bez DPH (Archiv VZM)

Veřejné zakázky 2024 I. kategorie

Veřejné zakázky 2024 II. kategorie

Veřejné zakázky 2023 II. kategorie

Veřejné zakázky 2023 I. kategorie

Veřejné zakázky 2022 I. kategorie

Veřejné zakázky II. kategorie 2022

Veřejné zakázky 2021 I. kategorie

Veřejné zakázky II. kategorie 2021

Automatická závlaha fotbalového travnatého hřiště vč. retenční nádrže, ul. 5. května 3036, Česká Lípa

Veřejné zakázky 2020 I. kategorie

Veřejné zakázky 2019 III. kategorie

Veřejné zakázky 2019 I. kategorie

PŘEHLED VZMR

 

Veřejné zakázky 2018 I. kategorie

ARCHIV VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Název poptávky: Regenerace trávníků fotbalových hřišť – Česká Lípa

Název poptávky: Regenerace trávníků fotbalových hřišť – Česká Lípa
Zadavatel:
 Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
ev.č.: VZ1/2016
Druh veřejné zakázky:
 VZ malého rozsahu II. kategorie na služby
Způsob zadání:
 dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2015
Začátek soutěžní lhůty: 15.3.2016
Konec soutěžní lhůty: 24.3.2016
Předpokládaná hodnota VZ:
 350.000,-Kč bez DPH, tj. 423.500,- Kč včetně DPH
Poznámky

Připojené soubory
01 Výzva k podání nabídky
02 Výzva k podání nabídky – příloha č. 1 Výkaz výměr
03 Výzva k podání nabídky – příloha č. 2 Rozpis nabídkové ceny
04 Výzva k podání nabídky – příloha č. 3 Krycí list nabídky
05 Výzva k podání nabídky – příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo
06 Smlouva o dílo
07 Příloha smlouvy Kalkulace nákladů
08 Zápis hodnotící komise

Název poptávky: VZ Sport 373-11/2015 Sportovně-relaxační plocha Sportareál Česká Lípa – dodávka herních prvků

Zadavatel: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace
Název poptávky:
 VZ Sport 373-11/2015 Sportovně-relaxační plocha Sportareál Česká Lípa – dodávka herních prvků Začátek soutěžní lhůty: 26.10.2015
Konec soutěžní lhůty:
 09. 11. 2015 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky malého rozsahu ((§12, odst. 3)
Způsob zadání:
 podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předmět zakázky:
 zakázka na dodávku
Evidenční číslo:
 Sport 373-11/2015
Poznámka:

Připojené soubory
01 Výzva k podání nabídky 26.10.2015
02 Výzva k podání nabídky – příloha č. 1 Technická specifikace
03 Výzva k podání nabídky – příloha č. 2 Rozpis nabídkové ceny
04 Výzva k podání nabídky – příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy
05 Výzva k podání nabídky – příloha č.4 Fotodokumentace 26.10.2015
06 Výzva k podání nabídky – příloha č.5 Krycí list nabídky 26.10.2015
07 Výzva k podání nabídky – příloha č.6 Podmínky správců IS 26.10.2015

ZÁMĚR PRONAJMOUT – restaurace Sportareál
Platné od:
 07. 10. 2015
Platné do:
 27. 10. 2015
Přílohy: Záměr pronajmout – restaurace Sportareál

Název poptávky: multimediální světelné zařízení víceúčelová hala – Česká Lípa

Název: multimediální světelné zařízení
Druh: VZ malého rozsahu II. kategorie na dodávky
Způsob zadání: dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2/2015
Začátek soutěžní lhůty: 20.6.2017
Konec soutěžní lhůty: 27.6.2017 ve 12:00 hod.
Předpokládaná hodnota VZ: 350.000,- Kč bez DPH, tj.423.500,- Kč včetně DPH

SZ – schválení návrhu VZ
SZ – Výzva k podání nabídky VZ
SZ – Zápis z výběrového řízení
SZ – žádost a schválení výsledku VZ – Město Česká Lípa

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 3/2019